Fallen Earth - Vítejte v apokalypse (3.část): Společenství a vztahy ve vyprahlé pustině

Autor: Torham | Korekce Kalimero
Sepsáno 25.11.2009 22:08 do kategorie První dojmy

Logo hry Fallen EarthVítejte u třetího, předposledního dílu seriálu o hře Fallen Earth od stejnojmenné firmy. V předchozím díle jsme se vydali dále po stopách našeho osamoceného tuláka drsnou postapokalyptickou krajinou a pověděli jsme si něco o důležitých prvcích a principech hry. Dnes si povíme nejen o osudu našeho tuláka, ale i o jednom z nejdůležitějších a nejvýznačnějších (a také nejkomplexnějších) prvků hry - mám tím na mysli frakce. Tento díl měl být poslední, avšak frakce jsou v případě Fallen Earth natolik rozsáhlé a komplexní téma, že si zaslouží samostatný díl. Na výsledné dojmy a verdikt si tak musíme počkat do čtvrtého, a teď již definitivně posledního dílu.

Neznámý, nezvěstný

Och, to slunce pálí! Pořád se lopotím s různou prací pro rozličnou klientelu v Depot 66 a dokonce jsem se na chvíli vrátil do Zanesville. V Zanesville to pořád žije, narozdíl od malinkaté vesničky, jakou Depot 66 rozhodně je. Plním různé mise a úkoly, od donášky jisté knihy do Oilville až po úkladnou likvidaci lidí a monster. Organizátor divadelních představení ve městečku se klepe strachy. Aby ne, jeden gang na něj poslal vraha! Takže se s ním mám vypořádat - nebylo to těžké. Ačkoliv se jednalo o vraha, ten chlápek byl pořádná bábovka. Pár ran starým osvědčeným klacíčkem a nebylo co řešit. Zadavatel tak mohl mít klidný spánek... a já ho taky potřeboval.

Minulo několikero dní a nocí. Mezitím jsem pracoval na mnoha dalších zakázkách, učil se nové dovednosti i triky a rozvíjel jsem si zručnost při výrobě různých věcí. Mezi různou prací jsem v Depotu vyslyšel přání jednoho obyvatele, který by potřeboval vybít nějaké potvory v jeskyni nedaleko od vesnice. Vydal jsem se tedy k oné jeskyni a po cestě jsem poučil pár banditů o tom, že pocestní se v tomto zničeném světě nenechají jen tak snadno okrást a zabít. Vlezl jsem do jeskyně, jejíž chladné a vlhké prostředí na mne nepůsobilo nejlépe. Měl jsem vybít deset paskřivců, pche, to bude snadné. Jen...

Oilville - pohled na majestátní věžDepot 66 - další pohled na zdevastované atrakce

Tady však najednou zápisky končí. "Náš" tulák spatřil nám neznámý osud. Co se s ním vlastně stalo? Vyšel z té jeskyně vůbec? Pokud ho příšery zabily, LifeNet mohl vytvořit jeho klon. Mohl se zranit a zůstat tam sám bez pomoci. Nikdo o něm nic neví: jedni povídají, že v té jeskyni, tam někde vzadu tleje nějaká kostra a u ní leží jakýsi kovový náramek. Druzí zase tvrdí, že Torham, samotář a postapokalyptický dobrodruh, se z té šlamastyky dostal a stran vší pozornosti tiše a nenápadně putuje zdevastovanou krajinou. Ani v Zanesville, ani v Depotu ho snad už nikdy neviděli. A pokud ano, patrně jej nepoznali. Možná je mrtvý, možná potichu a sám bloumá nekonečnou pustinou. Nikdo neví...

Frakce a společenství

A teď už navždy opustíme našeho tuláka s neznámým osudem a budeme se věnovat hře jako takové - a začneme frakcemi a společestvími. Ačkoliv je svět zničený, rozbombardovaný a spálený, přestože bývalé vlády a mocnosti jsou napadrť a neexistují, lidé se začali opět sdružovat. I po Pádu začaly vznikat různé spolky a skupiny lidí se společnými zájmy a cíli. Ve Fallen Earth je celkem šest majoritních frakcí (jmenovitě Enforcers, Techs, Travelers, CHOTA, Vista a Lightbearers) a mnoho malých skupinek nájezdníků, banditů, vrahů a podobně.

Majoritní frakce obecně

Šest hlavních, nebo chcete-li majoritních, frakcí má ve hře jasně dané vzájemné vztahy. Ty principiálně tvoří jakési kolo, na němž má každá z frakcí dva spojence, jednoho arcinepřítele a dvě nepřátelské frakce. Ještě než se o frakcích začnu více rozepisovat, je dobré si říci, že frakce do hry plně promlouvají až v Sektoru 2. První sektor je sice obydlen zástupci všech frakcí, ale zatím se nemůžete nechat jimi naverbovat; v podstatě jde o seznámení s jednotlivými frakcemi a poznání jejich ideologie.

Znázornění vztahů mezi frakcemi ve Fallen Earth

Vztahy mezi frakcemi a jejich mechanika

Vztahy mezi všemi šesti hlavními frakcemi jsou znázorněny jako jakési kolo s pevně danými principy. To "kolo" je rozděleno na šest fragmentů (každé z frakcí patří jeden segment), jak je vidět na obrázku výše. Platí, že každá z frakcí má na tomto kole vedle sebe dva spojence, přesně proti této frakci leží arcinepřátelská frakce a vedle ní jsou dvě frakce spojenecké k oné arcinepřátelské frakci. Matoucí? Možná ano, tak to zkusíme vysvětlit na příkladu frakce Enforcers.

Enforcers jsou na kruhu frakcí zcela nahoře. Jejich segment sousedí s frakcemi Techs a Lightbeareres. Tito jsou tedy spojenci Enforcerů. Přesně proti Enforcerům leží CHOTA, je to tedy jejich úhlavní nepřítel. CHOTA má na svých stranách Travelers a Vista - tyto dvě frakce jsou spojenci CHOTA a zároveň nepřítelem Enforcerů. A tenhle vzorec platí pro všechny frakce.

Depot 66 - Centrum městečka a obchodyDepot 66 - Horská dráha zblízka

Verbování a reputace

V Sektoru 2 se můžete (avšak nemusíte) nechat naverbovat jednou z hlavních frakcí. Plněním úkolů důležitých pro tuto frakci (dobývání "Conflict Towns", donášení zásilek a podobně) získáváte reputaci nejen pro vaši frakci, ale i pro frakce spojenecké. Naopak ztrácíte reputaci (a to ve výši dvojnásobku vašeho zisku reputace pro vaši frakci) vůči nepřátelským frakcím. Zase si uvedeme příklad:
Jste, dejme tomu, Enforcer a právě jste dokončili misi za 10 bodů reputace. Získáte tak +10 bodů k Enforcers a polovinu zisku ke spojencům - tedy +5 bodů k Lightbearers a Techs. Avšak zároveň ztrácíte dvojnásobek reputace u nepřátel - v našem příkladě získáte (zde se body reputace odečítají, nikoliv přičítají) -20 bodů k CHOTA a -10 bodů k Travelers a Vista.

Díky tomuto systému tudíž není možné přejít třeba od Enforcerů k CHOTA, protože prací pro Enforcery nikdy nezískáte reputaci u CHOTA (budete ji pouze ztrácet). Je tedy nutné se "propracovávat" již zmíněným kolem vztahů až ke chtěné frakci. Zase příklad:
Enforceři vás omrzeli a chtěli by jste k CHOTA. Nejprve musíte pracovat pro Enforcery tak dlouho, aby jste dosáhli dostatečné reputace u Techů a k těm se pak přidáte. U Techů budete sbírat reputaci pro Travelers (oni jsou spojenci Techů, takže za plnění úkolů pro Techy získáváte polovinu zisku bodů reputace k Travelers). No a prací pro Travelers se postupně kamarádíte s CHOTA a v jednu chvíli si vás tak oblíbí, že vás nechají se připojit do svých řad. Tak takhle to funguje. Jen ještě uvedu, že přidávání se k dalším frakcím je postupem času obtížnější a nelze docílit rovnováhy mezi nimi, jinak vás všichni budou nenávidět jako přeběhlíka.

Někde v pustině - Stavební jeřáb uprostřed ničehoDepot 66 - Amfiteátr a herci

Majoritní frakce - představení

Pořád se tu bavím o hlavních frakcích, o Enforcers, CHOTA, Travelers a dalších, avšak stále nevíme, kdo vlastně jsou a jaké jsou jejich cíle a ideje. Nyní se tedy pokusím jednotlivé frakce popsat.

CHOTA - Children of the Apocalypse

Logo frakce CHOTACHOTA je frakce složená z jednotlivých kmenů a malých společenství, která se utvořila už po Pádu, avšak až později byla sjednocena válečníkem zvaným Redhand. CHOTA jsou hrubiáni, surovci. Jedná se o experty v boji tváří v tvář a byli to právě oni, kdo napadl přehradu Hoover. Děti apokalypsy jsou předsvědčeny, že za Pád a totální destrukci světa může lidská civilizace. Takže CHOTA se rozhodli zničit civilizaci. V podstatě se jedná o archetyp anarchistické a výbojné společnosti. CHOTA se s nikým nemazlí a absolutně nesnáší Enforcery, kteří se snaží obnovit řád a právo starého světa. CHOTA jsou také hrozbou pro Techy a jejich snahu obnovit technologickou vyspělost starého světa, jenomže Techové s CHOTA přímo nebojují, avšak všemožně podporují Enforcery, coby zavilé nepřátele Dětí.

Enforcers

Logo frakce EnforcersEnforcers jsou v podstatě ochránci práva a pořádku, avšak členové mají omezenou svobodu a značně tvrdý výcvik. Věří, že jediná naděje pro těžce zkoušené obyvatele zdevastovaného světa leží v zavedení práva a pořádku. Nesnášejí CHOTA pro jejich náklonnost k chaosu a zkáze a také jim nikdy neodpustí ten strašlivý masakr v přehradě Hoover. Enforceři vznikli z bývalých vojenských jednotek a měli silnou vazbu na Aleca Masterse, který jako člen linie Mastersů krutou rukou vládl Provincii i přehradě Hoover, dokud mu tam nepřišli CHOTA a neobrátili celý komplex v prach. Enforcery také tíží hříchy minulosti, kdy Masters nařídil doslova vyhlazovací útok na Monastery, sídlo Lightbearers. Enforcers se spřátelili s Techy, kteří působili v Hoover Dam; výměnou za ochranu Techů Enforceři od nich dostávají zbraně a vybavení. Enforceři však neradi vidí vřelé vztahy Techů s Travelers, jelikož mezi nimi je řada kriminálníků.

South Burb - další němé svědectví zkázySouth Burb - Elektrárenské stavby?

Lightbearers

Logo frakce LightbearersLightbearers jsou mistři v léčení a věří v obnovení humanity. Mají vynikající doktory, kteří světu opět vrátili pošramocené zbytky Hypokratovy přísahy a umění léčit a ošetřovat potřebné. Věří, že víra v humanitu a pevné společenství dokáže překlenout hrůzy reality rozvráceného světa. V minulosti členové této frakce trpěli přímo nevýslovně. Alec Masters je zcela nestrpěl a rozhodl se pro útok na hlavní centrum Lightbearers, Monastery. Zakladatelka frakce Shakti byla varována zrádkyní z řad Mastersových Enforcerů plukovnicí Prycovou o chystaném útoku. Shakti však společně se svými věrnými v klášteře zůstala a svojí obětí umožnila ostatním útěk. Hrstka obránců proti mase výborně vycvičených Enforcerů totiž neměla sebemenší šanci. Jakmile Prycová po smrti Aleca Mastersa sjednotila Enforcery, Lightbearers s ní navázali přátelské styky. Oni pro svoji ideu potřebují vojenskou ochranu - a tu jim poskytnou právě Enforceři. Navíc nemohou Prycové zapomenout vděčný skutek, kdy je varovala před chystaným útokem a tak vlastně zradila vlastní lidi. Nad vztahem obou frakcí však nadále visí temná oblaka Mastersova brutálního útoku na Monastery. Sjednocení Lightbearers nesnáší Travelery, kteří jsou ztělesněním samoty a chtíče.

Techs

Logo frakce TechsTechové se zformovali z různých civilních a vojenských inženýrů, kteří žili v Hoover Dam a udržovali ji v chodu. Jejich cílem je znovuobnovit technologickou vyspělost lidstva, kterou civilizace ztratila díky Pádu a destrukci světa. Jenže stačilo málo a sen Techů mohl skončit utonut v tratolišti jejich krve: Při útoku na Hoover si CHOTA absolutně nebrali servítky. Děti zmasakrovaly většinu Techů a ruku k dílu přidali i Vista, kteří přišli společně s CHOTA a celou přehradu vyrabovali. Zbylí přeživší Techové se stáhli do industriálního komplexu Dawson Hill, kde vybudovali největší technologickou základnu nového světa. Rovněž založili školu technologie zvanou "Univerzita". Techové se kamarádí s Enforcery, hlavně díky společné minulosti, a s Travelers, anžto oni jsou zdrojem potřebných materiálů a součástek pro Techy a jejich projekty. Techové se totálně nesnáší s Vista, kteří je a jejich činnost považují za devastaci už tak poničené matičky Země. CHOTA jsou dalším trnem v oku Techů. Speciálně v případě Dětí Techové zavedli doktrínu "Nejprve střílej a s otázkami si hlavu nelam" - každý CHOTA ochomýtající se kolem sídel Techů bude bezprizorně vykrmen olovem. Vistové totiž mají docela rozum, zatímco Děti jsou prostě všemlátící kalamita, proto jsou pro Techy větším problémem než ekologicky smýšlející Vista.

South Burb - Poušť, sem tam tráva a zničené pozůstatky civilizaceSouth Burb - Políčko s úrodou

Travelers

Logo frakce TravelersPokud v nekonečných pustinách Provincie Grand Canyon potřebujete něco delikátního, Travelers jsou ti praví obchodníci! Tedy pokud máte dostatek peněz. Pro ně není problém sehnat citlivé zboží, nečestné kšefty, vraždy na objednávku a únosy jsou běžnou náplní jejich činnosti. Traveleři se skládají z velkého množství rodin a dokonce se řídí pevně daným kodexem. Nemají problém s žádnými zakázkami; existuje šeptanda, že pokud Techové chtějí lidské subjekty pro své experimenty, Traveleři jim je prostě obstarají únosem. O nic víc se nestarají - dostanou práci, udělají ji, inkasují peníze a tím to končí. Je jim jedno, co je předmětem zakázky, nemají žádné morální zábrany. Ideály spočívající v samostatnosti a permanentní nenažranosti se absolutně příčí s ideologií Lightbearerů, kteří jsou největším trnem v oku Travelerů. Ovšem jen zřídka jsou Traveleři Lightbearery aktivně napadáni. Většinou se tak stane ve chvíli, kdy je Lightbeareři načapají uprostřed nekalých obchodů, krádeží či dokonce únosů lidí. To pak místo slov mluví zbraně. Traveleři se bratříčkují s Techy - mají od nich práci a pak slušně zaplaceno. CHOTA Travelerům žaludek nijak nezvedají, sice s nimi obchodují, ale Děti většinou nemají k dispozici zajímavé komodity. Traveleři jsou Dětem vděčni za vyplenění Hoover Dam a občas k jejich osadám přijdou s prosbou o pomoc při obraně proti nepřátelským výpadům, hlavně ze strany Enforcerů.

Vista

Logo frakce VistaFarmáři a lidé s láskou k matce přírodě - to jsou Vistové. Absolutně odmítají technologický pokrok, což nutně vede k nepřátelství vůči Techům. Jsou to jediní obránci zbytků ekosystému Starého světa a hájí je svými puškami a ostřími. Několikero expedic Techů se ztratilo v území Vistas, zdánlivě ztracených v divočině. Vista nejsou guerila, jsou to farmáři, rančeři a crafteři. Tito lidé se na technologie zcela vykašlali na nahradili je znalostmi přírody. Jsou zdaleka největšími producenty jídla (díky značným znalostem zemědělství), znají různé léčivé rostliny i rostliny, z nichž lze připravit mimořádně zákeřné jedy. Vista nahradili technologii přírodou - a mnoho nepřátel je proto nechápe. Vistové mají zcela přirozenou nenávist vůči Techům a volně je napadají kdykoliv, kdy je šance z nastalé šlamastyky vyváznout. Enforceři jsou dalším nepřítelem Vistas - už za vlády Masterse Enforceři Visty pronásledovali. Po sjednocení Enforcerů plukovníkem Prycovou sice přímé střety Vistas a Enforcerů ustaly, avšak Enforceři chrání Techy, takže Vista se s nimi i tak často dostávají do křížku. Vista si naopak dobře vycházejí s Lightbearery a překvapivě i s CHOTA. Koneckonců, CHOTA by vyhladověli, nebýt pomoci právě od Vistas.

South Burb - A přece to roste!Screenshot ze hry

Jak vidno, jednotlivé frakce jsou opravdu zajímavé a rozličné. Každá z frakcí má vlastní trenéry i obchody. Členové frakcí mají přístup k unikátním zbraním, zbrojím, znalostem i zboží charakteristickým pro danou frakci. Hráč má po vstupu do Sektoru 2, kde frakce začínají výrazně mluvit do hry, svobodnou volbu, jestli a ke komu se přidat. Nemusí se frakcemi zaobírat, i tak bude mít co objevovat a hrát. Avšak frakce jsou nedílnou a nesmírně důležitou částí příběhu hry - je na ně navázáno přímo obrovské množství obsahu vztahujícího se k příběhu Fallen Earth. Byla by tedy škoda takovouto hromadu obsahu minout. Hráč může krajinou putovat sám coby neutrál, jestli ale chce ze hry vytřískat maximum a užít si ji opravdu plnými doušky, měl by popřemýšlet o rekrutování své maličkosti nějakou z frakcí. Je to prostě tak velký a významný prvek hry, že by neměl být ignorován.

Gameplay

Ty na mne klackem, já na tebe pistolí - aneb PvP

S frakcemi velice úzce souvisí další prvek hry, který je obecně součástí většiny MMO her - jedná se o vzájemné souboje hráčů, v MMO hantýrce známé pod zkratkou PvP (Player versus Player). Tyhle souboje probíhají na předem daných lokacích - tzv. PvP Areas, které se nacházejí ve všech třech Sektorech Provincie. PvP Areas jsou jednoduše řečeno určitá místa, kde je povoleno PvP, čili je možné vést vzájemné potyčky s jinými hráči.

Nezávazná rubačka

Celý první sektor je v podstatě úvod do hry a to platí i v případě PvP. Zde je šest PvP Areas, kde hráči jen tak bojují mezi sebou. Jsou to v postatě FFA (Free For All) souboje, tedy všichni proti všem. Důvod je jasný - frakce začínají do hry mluvit až v Sektoru 2. V některých PvP Areas v S1 jsou obchodníci, kteří nabízejí levnou munici a další zboží v závislosti na hráčově Death Toll rankingu, který vyjadřuje hráčovy úspěchy či neúspěchy v PvP soubojích.

Screenshot ze hryScreenshot ze hry

Pro slávu naší frakce!

Ta pravá a šťavnatá PvP sranda však začíná až v Sektoru 2. Zde se PvP Areas jmenují Conflict Towns a fungují zcela jinak než v S1. Jsou to v podstatě města, kterých se může zmocnit jakákoliv ze šesti frakcí ve hře a ze začátku jsou vždy neutrální. Celé to funguje na bázi takzvaných "Control Points". V kterémkoliv Conflict Town můžete plnit speciální questy a za ně pro svoji frakci získáváte Control Points. Cílem frakcí je získat více CP než určuje "Treshold value" v určeném časovém limitu. Která z frakcí toto dokáže jako první, získává kontrolu nad daným městem. Již obsazené město je možné převzít pod kontrolu hráčovy frakce, což je ale těžší než uzmutí neutrálního města. Je totiž nutné překročit nejen už zmíněnou Treshold value, ale i tzv. Treshold Advantage, danou v procentech. Ta udává, o % bodů musíte mít více než soupeř. Příklad: Vistové se snaží obsadit město Techů a Treshold je 1000 + 10 % (tj. 100) CP. Techové skončí se skóre řekněme 950 a Vistové s rovným tisícem. Kdo má kontrolu nad městem? Techové - a proč? Protože Vistové mají oproti Techům navíc jen 50 bodů a potřebují 100 (oněch 10 % z 1000) - tedy by museli skončit s 1050 body, aby nad Techy vyhráli.

Ne tak hrr, ještě jste nevyhráli!

Problém je ale v tom, že město nemůže instantně změnit majitele. Pokud by Vista z našeho příkladu vyhráli (nasbírali by 1050 a více CP), pak toto město destabilizují a učiní je znovu neutrálním. Všechny dosavadní hodnoty CP vztažené k tomuto městu se resetují na nulu a je náhodně určena nová Treshold Value. Neutrální město pak je možné kdykoliv obsadit (samozřejmě při splnění podmínek). Pokud nějaká frakce město dobude, ostatní frakce musejí nasbírat CP zvíci součtu původní Treshold Value + CP vlastníka města. Pokud tedy Techové obsadí město s 1000 CP Treshold Value a posléze nasbírají 100 CP, ostatní frakce musejí nasbírat 1000 + 100 = 1100 CP, aby město destabilizovaly. Jednoduše řečeno - destabilizovat nějakou frakcí ovládané město je obtížnější než obsadit neutrální město.

Screenshot ze hryScreenshot ze hry

NPC a Tier Points

To ale není všechno, co se Conflict Town týče. Ve městech jsou NPC - stráže, obchodníci a trenéři, kteří se mění v závislosti na stavu města (neutrální/ovládané nějakou frakci, přičemž záleží na tom, jaká to je frakce). Tyhle NPC je možné "vylepšit" - a tady do hry vstupují "Tier Points". Hráči je získávají ve speciálních misích a mohou je použít pro "vylepšení"  NPC ve městě své frakce. "Vylepšená" NPC prodávají lepší věci, učí mocnější ability, respektive lépe chrání město před útočníky.

Další, a už poslední, vyjevení příštích osudů

Jak vidno, celé PvP je zde velmi zajímavé, hlavně půtky o Conflict Towns. Na ty si však hráči musejí vyčkat do Sektoru 2. Příště, ale to už bude opravdu naposledy, se dozvíte to, na co vlastně celé tři díly čekáte. Tedy moje výsledné dojmy a hodnocení Fallen Earth. Také si probereme technickou stránku hry. Omlouvám za natáhnutí seriálu, ale PvP a frakce jsou zde přímo stěžejní téma, které prostě nelze odbýt pár odstavci. Tak nashledanou příště - už naposledy.

Další články v seriálu Fallen Earth - Vítejte v apokalypse

Popis seriálu: Fallen Earth je velmi zajímavá MMO hra od firmy Fallen Earth, LLC z postapokaptické Země. Svět je zničen po smrtící epidemii viru Shiva a následných jaderných útocích. Hráči se ocitají v provincii Grand Canyon, kteréžto území snad jako jediné na světě přežilo děsivé kataklyzma a nadále tu panuje lidský život. Avšak v dosti nehostinných podmínkách...


Anketa

Která ze šesti hlavních frakcí Fallen Earth je vám nejblíže nebo nejsympatičtější?
Hlasuj a získej 15 měďáků do pokladnice
[23.11.2009]
Hra: Fallen Earth - články | rychlovky
Zdroj: -
Sdílej článek: Odkažte článek na Facebooku Odkažte článek na Twitteru Odkažte článek na Google Bookmarks Odkažte článek na Linkuj Odkažte článek na Delicious Odkažte článek na Digg Odkažte článek na Vybrali.sme.sk Odkažte článek na Pozrisi Odkažte článek na Top články

Diskuze k článku

avatar 1. (#1109) Kalimero sepsal 26.11.2009 11:06
Tak to je snad poprvý, kdy vidím takhle smysluplné frakce. Kdy frakce ve světě jsou opravdu z nějakého důvodu, mají opravdu rozličné ideály a uplně mě udivuje jak opravdu pasuje to propojení! Když se nad tím člověk zamyslí, opravdu se ti spojenci i normální a úhlavní nepřátelé přímo vybízejí.

Co se mě trošku nezdá je to dobývání měst. Nebylo to tam napsáno, ale ty úkoly které plnímo pro CP, ty jsou nějak tématické k obsazení města, nebo prostě město získá ten kdo splní více anonymních úkolů? To mě přijde takové hodně neRP, na to jak se zbytek tváří velice reálně. To už by byla lepší nějaká forma přímého útoku, byť třeba nastartována obdobou tady tohoto.
avatar 2. (#1111) Torham sepsal 26.11.2009 13:41
Co se týče Conflict Towns, bohužel neznám charakter těch úkolů, možná by mohl posloužit někdo z komunity :)
avatar 3. (#1112) JohnG sepsal 26.11.2009 14:50
Jenom otázečka na autora jaký máš LVL Díky... ;-)
avatar 4. (#1113) Torham sepsal 26.11.2009 16:26
Zobrazit | Přesunout - Odpověď na příspěvek #1112 uživatele JohnG
Mně už trial skončil, zůstal jsem na lvl. 3. Max. level je tam 45, takže na ty levely se docela nadřeš ;)
avatar 5. (#1114) JohnG sepsal 26.11.2009 17:06
aha já totiž jak sem hrál měl 11 a nedostal sem se ani ke koni xD
avatar 6. (#1115) Torham sepsal 26.11.2009 17:58
Koně můžeš mít hned ze začátku. Když si promluvíš s operátorem LifeNetu hned po tutorialu v Hoover Dam, nabídne ti možnost projít rozšířený trénink. Vezmi to a jedna z řady misí ti vynese koně :) Jinak musíš koně koupit nebo ucraftit koňskou uzdu :) Je otázka, kdys to taky hrál, ten rozšířený trénink byl do hry přidán s patchem 1.1.0. Jestli jsi začínal před jeho vydáním, tak jsi ten trénik dělat nemohl.
avatar 7. (#1116) JohnG sepsal 26.11.2009 17:59
před :-(
avatar 8. (#1117) JohnG sepsal 26.11.2009 18:00
Zobrazit | Přesunout - Odpověď na příspěvek #1116 uživatele JohnG
Ete v CBT
avatar 9. (#1124) KriS sepsal 27.11.2009 13:31
Úkoly jsou vždy příběhově a tématicky spjaty s místem kde se konají. A to jak ve všech případech PvE, tak i v PvP (zóny i konfliktní města). Jsou to tuny textu a tudíž i tuny příběhů (pro toho kdo je jen odkliká, tak tomu přijdou úkoly mnohdy stejného ražení, protože vynechává to někdy delší čtení a vše probíhá v rychlejším sledu, ale přichází o podstatu a tou je příběh a ani ne tak úplně forma splění zadaného úkolu), které se ve většině případů odrážejí i v mnohem pozdějších fázích hry. Když už Torham zmínil to divadlo v Depot66, tak si nemůžu nevzpomenout na člověka, který bydlel na mostě někde západně od Embry Crossroads. Onen človíček byl členem herecké skupiny právě té z Depot66 a moc rád vzpomíná na chvíle s nimi (čehož si "odklikávači" nikdy nevšimnou)a jeho vášní je sbírka různých divadelních her, o které vás samozřejmě poprosí. To je jen ukázka, která je v S1, ale propojení a odkazy na různé postavy a doplnění informací se klidně promítne mezi S1 a mnohem později (kdo si to dokáže zapamatovat) se vyloupne odkaz v S3. Ještě k humoru autorů - na výše zmíněném mostě bydlí ještě další človíček co rád baví procházející lidi (samozřejmě, že mu jde o "turismus", jeho lákadla a profit z něj). Jelikož se mu podařilo najít nějaký magazín o extrémních sportech z doby před Pádem, tak v něm narazil na článek o jakémsi Bunggie a to ho zaujalo. Chce jít ještě dál a ten nápad se skokem na laně z vysokého mostu (na kterém bydlí a chce ho k tomu využít) vylepšil a samo, že se už nemůže dočkat kolik turistů (a peněz) z toho bude až se to rozkřikne. Požádá vás o nasbírání materiálu na pořádně pružné a silné lano a když ho vyrobí tak vás poprosí jestli byste mu nemohli najít a dovést jeho milou krávu (ma jí i pojmenovanou, bohužel jméno jsem fakt zapomněl), která se mu zatoulala a on by jí teď fakt rád k něčemu využil. Zbytek si domyslete...
avatar 10. (#1127) Torham sepsal 27.11.2009 14:50
Kris: Díky za doplnění :)
avatar 11. (#1129) Kalimero sepsal 27.11.2009 20:22
Zobrazit | Přesunout - Odpověď na příspěvek #1124 uživatele KriS
:D tak to bude muset byt hodně silný lano :)
avatar 12. (#1130) KriS sepsal 28.11.2009 17:56
Rádo se stalo a ano ano, hodně silný lano;)
avatar 13. (#1139) Albert sepsal 29.11.2009 23:04
Ty frakce jsou opravdu brilantně vymyšlené. Tohle se tvůrcům podařilo. Přinést 6 stran oproti obvyklým dvěma, moc pěkné.
avatar 14. (#1140) Torham sepsal 30.11.2009 18:56
Zobrazit | Přesunout - Odpověď na příspěvek #1139 uživatele Albert
Kdyby jenom těch 6 stran. Ty frakce jsou naprosto úžasně propracované. Tohle není WoW, kde frakce jsou téměř k ničemu. Ve FE mají frakce zcela jasné přesvědčení a důvod své existence. Všechna propojení a vztahy jsou založené na logice a opravdu pasují i fungují. Prostě geniální.
avatar 15. (#1144) KriS sepsal 1.12.2009 3:03
Všechno má i stinné stránky - klan není nadřazený frakcím, takže v PvP je to tak trochu na pytel - když členové klanu, každý hrající protichůdnou frakci, budou chtít bojovat spolu o Conflict Town tak mají smůlu a když půjdou v boji proti konkurenčnímu promíchanému klanu tak frakce ztrácí smysl. Doufám, že tady se ještě něco dovymyslí. Jinak frakce co se týče PvE jsou perfektní a řekl bych naprosto bez chyby (anebo i PvP, ale jen klany složené z čistě jednotných frakcí, což je dle mého ale omezování hráčů). Tohle je jedna ze dvou výtek, které ke hře mám, tu druhou si schovám na poslední díl (hint: kdo čte vyprávění o Torhamovi tak mu to možná dojde a čekám, že to ve finále zmíní i autor).


Jo a mimochodem, pár hodin se rozdávají na The Escapist další Trial klíče na 15 dní;):
escapistmagazine.com
Přispívat mohou pouze registrovaní uživatelé
Staň se redaktorem MMOGames.cz

:: Rychlovky

© 2008-2018 MMOGames - systém naprogramoval Ondřej "Kalimero" Vašíček, design vytvořil - Vítek "Whizzzkey" Matuška, obsah - redakce
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Všechna práva vyhrazena. Bez svolení redakce není možno texty dále rozšiřovat!
Blogované AlterEgo | Seriál Prison Break
načítání načítání